Новина: Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
понеделник 05 октомври 2009 - 21:09:44

Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева

Рейтинг: 5.7/6 (31 потребителски гласа )Промяната в Търговския закон се рекламира от Правителството, като някаква панцея за изтормозения български народ, чийто проблем е само големият начален капитал, който се изисква за регитрация на (Е)ООД.

По-лошото е, че и българският народ очакваше тази промяна, като че ли тя ще му реши всички проблеми. Никой не осъзнава, че всъщност за хората с добра идея и със сериозни намерения да правят бизнес, необходимият капитал не би трябвало да ги спре.

Да предположим, че сме реализирали мечтата си и сме регистрирали ООД с капитал от 2 лв. Какво следва?

Управителят отива в банката за да закрие набирателната сметка и да открие разплащателна такава на името на предприятието. Да, но това няма как да стане – има проблем, зашото банката събира такса за закриване на набирателна сметка в рамер на минимум 10 лв. (някои банки и повече), също така има такса за откриване на разплащателна сметка – минимум 5 лв. И минимален остатък по сметката, обкновено поне 20 лв. В най-оптимистичния случай на управителя са му необходими 33 лв. Но тях ги няма. Трябва да се вземе решение на Общото събрание за допълнителни парични вноски, поради недостиг на средства. И пак проблем. Общото събрание според Търговския закон се свиква по инициатива на управителя с покани до съдружниците, отправени най-малко 7 дни преди самото събрание.

Прочетете текста от Търговския закон:


Да кажем, че изчакаме 7 дни и проведем общото събрание и вземем решение за внасяне на допълнителни вноски от собствениците и внесем необходимите средства за да може да продължи дружеството да функционира. С внесените средства управителят успява да закрие набирателната сметка и да открие мечтаната разплащателна такава. И пак проблем. Вече сме натрупали загуба (от разходите за банкови комисионни) в рамер значително надвишаващ регистрирания капитал, а според Търговския закон Общото събрание трябва да се свика от управителя веднага след като загубата надхвърли една четвърт от регистрирания капитал (в случая 50 стотинки). И пак чакаме 7 дни и провеждаме Общо събрание и вземаме решение за покриване на загубата с лични вноски.

Прочетете текста от Търговския закон:


След като сме се справили с тези проблеми си мислите, че сме готови да започнем да работим и да трупаме печалби. Да но не е точно така. За да регистрираме приходи трябва да имаме касов апарат, касова книга, касови бележки и разни други такива неща – минимум 300 – 400 лв. И пак започваме горните процедури. Въобще голяма мъка.

Естествено, процедурите, описани по-горе може да се пропуснат и в нарушение на предпианията на закона, да се мине по прекия път. Но така фрмата ще започне с порочни практики още от самата си регистрация.

Нашата препоръка: Правилният подход е да регистрирате фирмата си с капитал не по-малко от очакваните първоначални разходи, които трябва да направите преди започване на дейността. Защо? Защото вие явно трябва да имате тези пари, за да започнете дейност. Ако ги нямате, няма никаква причина да регистрирате фирма, защого тя така или иначе няма да заработи поради липса на средства. Ако имате средствата, необходими за покриване на първоначалните разходи, няма причина те да не бъдат вложени в капитала на дружеството и да си спестите гореописаните действия.

Каква е минималната сума необходима за започване на дейност?

Според нас, минималните разходи, преди едно предприятие да започне да реализира каквито и да било приходи е около 1000(хиляда) лв., която включва държавните такси по регистрация на фирмата, банковите такси, касов апарат.

Преди да пристъпите към регистрация на (Е)ООД помислете върху написаното!
Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.8 )