Новина: Изменения в тарифата за таксите, които се събират от Агенция по вписванията
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 29 декември 2011 - 06:48:44

В бр. 104/27.12.2011 г. на държавен вестник са публикувани промени в тарифата за таксите, които се събират от Агенция по вписванията. Основните промени са свързани с намаление на таксите за вписвания заявенои по електронен опът.


Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.36 )