Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние

Публикувано на  вторник 17 ноември 2009 - 20:45:39  

Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние

Добре е човек да си знае правата. Добре е и другите да знаят какви права имате. Добре е, но повечето организации и техните служители не знаят или поне им е по-лесно да се правят, че не знаят.

Какви права имаме ако фирмата ни е вписана (регистрирана или пререгистрирана) в Търговския регистър към Агенция по вписванията?

Едно от основните ни права е регламентирано в чл. 23 ал. 4 от Закона за търговския регистър и това е правото ни да НЕ ПРЕДСТАВЯМЕ Удостоверение за актуално състояние пред определените в чл. 23 ал. 4 от ЗТР организации и учреждения.

Извадка от Закона за търговския регистър:Единен идентификационен код

Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър както и в случаите по глава втора "а".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването.

(3) Начинът за формиране на ЕИК се определя с наредбата по чл. 31.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Кои са държавните и общински организации не е необходимо да поясняваме, но при всички положения не трябва да представяме такова удостоверение при участие в търгове, сключване на договори с държавни или общински администрации, пред НАП, НОИ, Инспекция по труда и която и да е друга организация на бюджетна издръжка.

По интересен е въпроса с "лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките"
С този проблем ще се сблъскате веднага след регистрация на вашата фирма. Ако сте регистрирали капиталово дружество и след регистрацията искате да закриете набирателната си сметка, ще ви бъде поискано удостоверение за актуално състояние.

Не се поддавайте на капризите на банката. В чл. 23 ал. 4 ясно е записано, че банката няма право да ви иска такъв документ. Каквото и да ви говорят служителите бъдете непреклонни - позовавайте се на текста от закона и искайте освобождаването на капитала незабавно без да представяте исканото удостоверение. Законът е на вапа страна. Ползвайте правата, които имате и спестете разходите за получаването на такова удостоверение.

Други организации попадащи в обхвата на "лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги" са нотариуси, мобилни оператори, БТК АД, електроразпределителните дружества, ВИК-дружествата. Така, че ако имате намерение да закупите мобилен телефон от името на вашата фирма не ви трябва Удостоверение за актуално състояние.

И накрая да знаете, че този, който не се съобрази с разпоредбите на чл. 23 ал. 4 от Закона за търговския регистър има предвидена санция:

Извадка от Закона за търговския регистър:Нарушения и глоби

Чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)

(3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 и 2 всеки месец до извършване на действията.

(4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър или не постанови отказ.

(5) За нарушение на чл. 23, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.Санкциите са персонални и се налагат на упорития служител, който иска да получи така необходимото му удостоверение.

изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]