Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Франчайзингът – лесен начин за създаване на добър бизнес

Публикувано на  вторник 03 ноември 2009 - 12:46:27  

Франчайзингът – лесен начин за създаване на добър бизнес

Франчайзингът е вид съюз, форма на налагане на определени пазари, която обикновено се прилага от фирми с престижна търговска марка, наложена на пазара и утвърден имидж сред потребителите. При договора за франчайзинг компанията носител на търговска марка (франчайзингодател) предоставя при определени условия марката си на по-малка местна фирма (франчайзингополучател). Обект на договора за франчайзинг и основен актив за франчайзингополучателя е престижната марка, а заплащането обикновено се договаря като първоначално твърдо възнаграждение и процент от печалбата, реализирана от дейността на франчайзингополучателя. Франчайзинговите договори са най-добре разпространени в сферата на търговията на дребно и услугите и всички параметри подлежат на предварително договаряне.

При такъв договор франчайзодателят обикновено предоставя на другата страна ноу-хау, техническа помощ, резервни части, обучение на персонала, рекламни стратегии, система за управление и други характерни за конкретния бизнес материални и нематериални активи. От своя страна, франчайзингополучателят се задължава да се придържа към зададените от франчайзингодателя стандарти на качество на предоставяните продукти и услуги и да следва маркетинговата му политика. Франчайзингополучателят е длъжен да изпълнява указанията на другата страна, като я допуска да прави проверки на качеството.

Франчайз-договорите могат да съдържат и клауза за изключителност, при която франчайзингполучателят се задължава да предлага единствено стоки и услуги на франчайзингодателя.

Франчайзингът е интегриране на 2 предприятия, при което освен предоставянето на утвърдили се продукти, марки, практика и др. срещу заплащането на лицензионно и др. възнаграждение, се практикува уговаряне на цени, териториален обхват, начин и реклама на продажбите.

Франчайзингът може да бъде:

• Производствен. При производственият франчайзинг франчайзингополучателят има право сам да произвежда стоките, ползвайки предоставения му производствен опит, ноу-хау, търговски марки и други.
• Пласментен. При него франчайзингополучателят има право само да разпространява стоките или услугите, произвеждани или извършвани от франчайзингодателя.
• Франчайзинг на услуги. При този вид франчайзинг франчайзингополучателят има право да извършва услугите на франчайзингодателя.

Ползите от франчайзинг-договорите са двустранни.

• За франчайзингополучателя изгодата се изразява в това, че се възползва от популярността на даден продукт, без да се налага да инвестира собствени средства в развиването на собствена продуктова линия и търговски марки.
• Франчайзингодателят, от своя страна, с минимални разходи развива дистрибуционната си мрежа на пазари, на които още няма присъствие.

При международния франчайзинг е от особено значение да се определи нивото на стандартизация на продуктите / услугите, тъй като успехът на франчайзингодателя на външния пазар зависи до известна степен и от готовността му да приспособи продуктите си към изискванията на пазара, променяйки по този начин характеристиките на продукта, благодарение на които търговската му марка се е наложила. Колкото повече се налага продуктите на франчайзингодателя да се адаптират към местните условия, толкова повече намаляват предимствата на този тип договор и основанията за сключването му.

изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]