Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Довнасяне на капитал в ЕООД или ООД

Публикувано на  четвъртък 24 септември 2009 - 17:52:16  

Довнасяне на капитал в ЕООД или ООДРейтинг: 5.6/6 (13 потребителски гласа )Много от фирмите ЕООД и ООД се регистрират с уставен капитал от 5000 лв., които не са внесени изцяло при учредяване на дружеството.

Във връзка с пререгистрацията на фирмите в търговския регистър, този факт излиза наяве и се явява проблем за предприятието. Какво е решението?

В тази статия ще се опитаме да внесем яснота по процедурата за довнасяне на капитала до размера записан при учредяване на търговското дружество.

Срокът за попълване на капитала се опрделя в дружествения договор за ООД или в учредителния акт за ЕООД. Максималният срок по сега действащата редакция на Търовския закон е 2 години.

Ако фирмата ви е създадена преди повече от две години, и при учредяването не е внесен целия капитал, то очевидно вече сте закъснли. Нека това да не ви притеснява. Така или иначе, то е факт и е добре да предприемете действия за да приведете размера на капитала в съответствие с дружествения си договор. Тук можем да отбележим, че не е необходимо да се притеснявате за някаква глоба. Поне ние не сме чули за някой глобен, поради нарушение точно на тази част от търговския закон (ние всъщност и един милион долара не сме виждали, но това не значи, че не съществуват). Във всеки случай не е масова практика да се налагат санкции за това нарушение.

Да продължим по същество. Ако фирмата ви е регистрирана преди 01 януари 2008 г. и внесеният капитал е по-малък от регистрирания, то първо трябва да пререгистрирате дружеството, като отбележите размера на внесения капитал в т. 32 от заявление А4.

От тук нататък процедурата е еднаква и за новорегистрираните и пререгистрираните в търговския регистър дружества.

След като предприятието вече е вписано в търговския регистър, трябва да довнесете останалата част от капитала по банковата сметка на дружеството, с вносни бележки за всяко лице, което има да довнаася капитал поотдено. Принципно няма изрична разпоредба в търговския закон, която да забранява внасянето на капитала с ПКО в касата на дружеството, но нашият съвет е да внесете капитала по разплащателната банкова сметка на фирмата.

След като капитала е довнесен, трябва да се актуализира дружесвеният договор на дружеството. По-конкретно трябва да се промени частта на договора, в която е записано, че не е внесен целия капитал.

Актуализацията на дружествения договор става с решение на общото събрание на дружеството.

Промяната на внесения капитал трябва да се впише в търговския регистър.

Вписването на промените във внесения капитал на дружеството се извършва с подаването на Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност А4

В заявлението се попълват част Идентификация, и част Данни за заявителя. В част Основни обстоятелства се попълва само т. 32 - внесен капитал, в която се записва новата сума на внесения на капитал, а останалите полета се оставят празни.

Към заявление А4 се прилагат следните документи:

1. Документ (вносна бележка) за довнесения капитал
2. Решение на Общото събрание за промяна на дружествения договор
3. Копие от актуализирания дружествен договор
4. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР

Заявлението може да се подаде от заявителя или от упълномощено лице.

Ако документите се подават в търговския регистър от упълномощено лице то Заявление А4 трябва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа.

Трябва да са приложени още и Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР и изрично писмено пълномощно от заявителя към приносителя, за подаване на документите. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]