Новина: За касовите апарати, сервизните фирми, мобилните оператори и закъсалите в кризата малки предприемачи
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
петък 21 май 2010 - 18:29:01

За касовите апарати, сервизните фирми, мобилните оператори и закъсалите в кризата малки предприемачиЕдно време имаше един девиз:
«Всичко в името на Човека, Всичко за благото на Човека!».
Даже се знаеше и името на Човека.


Сега и аз ще се опитам да налучкам името на Човека!

На сайта на Министерство на финансите се появи проект за изменение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

С проекта можете да се запознаете тук.

Какво всъщност се променя?

В определен период до началото на 2012 г. всички ЕКАФП трябва да бъдат приведени в съответствие с промените, които ще бъдат въведени с приемането на тази проектонаредба. Като за търговските обекти с въведени ЕСФП срокът е съответно до 31.12.2010 а за регистрираните по ДДС лица срокът е до 30.09.2011 г.

Основните промени са две:

Първо – всички ЕКАФП трябва в горните срокове да са свързани с НАП посредством SIM карта на мобилен оператор по избор на търговеца. Изборът е на мобилния оператор, а не за свързването с НАП.

Второ – всеки ЕКАФП трябва да съхранява контролната лента на електронен носител наречен в наредбата с екзотичното име КЛЕН, което разшифровано би трябвало да значи Контролна Лента на Електронен Носител.

Има и някои други дребни промени, но те не променят общата картина.

За да са в тон с новостите всички търговци трябва да се бръкнат дълбоко в джоа и да преработят сега съществуващите ЕКАФП в съответствие с промените в тази наредба или направо да закушят нови ЕКАФП.

Средният разход за един ЕКАФП по данни на някои производители ще е 200 лв. за преработка на съществуващ касов апарат или около 450 лв. за нов такъв.

Отделно от това следва закупуването на SIM карти от всички търговци и плащането на ежемесечни такси за тях на мобилните оператори – да кажем, че операторите ще са милостиви и таксата ще е приблизително 5 лв. на месец.

Отчетите трябва да се изпращат в НАП чрез SMS, което значи поне 1 SMS на ден за всеки търговец.

Не е ясно какъв се очаква да е ефектът от тези мерки и нововъведения за бюджета на държавата, но с малко изчисления може да се изчисли какъв ще е ефектът за малкия бизнес, мобилните оператори и производителите на касови апарати.

Нека да посмятаме!

Според данни на НСИ в България към края на 2008 г. има 111 320 търговски обекта за търговия на дребно, 2888 бензиностанции и 22 046 хотела и ресторанти (липсват актуални данни за 2009 г. но това не е фатално за нашите изчисления). Това значи, че има общо около 136 000 търговски обекта. Като имаме предвид, че в някои търговски обекти има повече от един касов апарат можем да предположим, че в страната има около 150 000 действащи касови апарата, които подлежат на подмяна след влизането в сила на горецитираната наредба.

При среден разход за преоборудване или подмяна на един ЕКАФП това прави 150 000 Х 300 = 45 милиона лева. Множко нали. Това са парите с които трябва да се раздели бизнеса и тези пари ще се налеят в десетината производители на касови апарати за страната, което прави средно по 4.5 милиона на фирма за срок от година и седем-осем месеца. Добра сделка. Но тя е добра само за производителите на ЕКАФП и е лоша за всички останали.

Да се заемем с мобилните оператори.

150 000 касови апарата. И за всеки един апарат SIM карта с примерна такса всеки месец от 5 лв. И примерно по около 3 лв. За SMS-и на месец или общо 8 лв. за всеки ЕКАФП на месец. Общо за всичките – 1 милион и 200 хиляди на месец. Директно в касите на мобилните оператори. Гарантиран приход. Добра сделка. За мобилните оператори естествено. И съответно милион и двеста хиляди лева безсмислени разходи за търговците. Всеки месец!

Разчетено за една година при въвеждането на тази наредба в сила от бизнеса към една много малка група от хора и фирми ще бъдат насочени средства в размер на около 60 милиона лева.

Надявам се на всички да им стана ясно кой е Човека!

Съшо така се надявам Човека да излезе и да обясни мотивирано и с цифри как точно тази мярка ще увеличи приходите в държавната хазна, защото на мен не ми е ясно.

Предполагам и на други не им е ясно.

А всички ние имаме право да знаем!

Защото ние ще плащаме тези пари!Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.19 )